Sången om dvärgarna

 

Kom och skratta åt Lilleputt

Le åt hans krumma små ben

När han dansar för dig

med små små skutt

och lockar dig in i entrén

 

Vi går in i Lilleputtlandet

i Lilleputtlandet där dvärgarna bor

Där står hela det fullvuxna bandet

i helgdagskläder och glor

 

På en liten liten smedja

där en liten liten smed

hamrar på en liten kedja

på ett litet litet städ

På den lilla ässjan brinner

elden som gör smeden varm

och den lilla svetten rinner

längs han lilla lilla arm

 

Åt den munterhet som råder

bockar dvärgen lite trött

Dvärgar tackar för applåder

och den uppskattning dom mött

Men isar det inte längst inne

i märgen

kväver du inte ett fasans skri

när du ser människor

skratta åt dvärgen

som bara är lite mindre än vi

 

I plommonstop kubbar

cylinderhattar

står man och pekar på dvärgen

och skrattar

Tills dvärgen blir ledsen

och fäller en tår

som bara är lite mindre än vår

 

Vad gråter en dvärg åt

Detsamma som du

Det vimlar av dvärgar

i världen nu

Förkrympta förhånade

olyckligt lottade

står dom försmådda för små

och bespottade

 

Och tittar med sorg

på det lilla dom fått

i sina små liv

och dom gråter så smått

 

Åt det lilla lilla fatet

med sitt lilla lilla bröd

åt det lilla lilla hatet

med sin stilla lilla glöd

åt den lilla lilla vreden

med sin lilla lilla brand

åt den lilla stilla vreden

i hans knutna lilla hand

åt den lilla lilla krampen

i hans lilla lilla bröst

åt den stilla lilla kampen

med sin illa lilla röst

 

Men lossnar det inte

små flagor av färgen

på huset vi målat

med demokrati

när du ser människor

sparka på dvärgen

som bara är lite mindre än vi

 

Vad slåss en dvärg för

Detsamma som du

Det vimlar av dvärgar

i världen nu

Förkrymta av maktspråk

och lagarnas text

förbannar han dom som har

hämmat hans växt

 

Då knyter han näven

och reser sig opp

med stigande vrede

och växande kropp

O ni som växer er höga

som bergen där himlen

är klarblå och sikten fri

Fruktar ni inte den framtid

då dvärgen växer sig

hundrafalt högre än ni

 

Text: Kent AnderssonFörlag: Tre Böcker Förlag

Musikalisk illustration: Vi stora - Vi små

Musik: Kenny Håkansson