Pepita dansar

 

Den morgon när jag föddes

då blommade var dal

Den afton när jag döptes

då sjöng en näktergal

Fernando Fernandito

jag flydde från vår by

från hyddan under palmen

när månen stod i ny

  

Tamborito i Panama

Tamborito tamborito

Tamborito i Panama

 

Fernando Fernandito

o säg mig var du går

Jag sökte dig i kyrkan

med slöjan på mitt hår

Jag sålde några blommor

den röda jorden brann

Du fick min första kärlek

du tog den och försvann

 

Tamborito i Panama

Tamborito tamborito

Tamborito i Panama

 

Den första kärleken så söt

som socker kan den vara

Den andra kärleken ger tröst

den tredje handelsvara

Jag såg din båt vid stranden

med seglet som jag sytt

Det sjöng i bambumasten

din älskare har flytt

 

Tamborito i Panama

Tamborito tamborito

Tamborito i Panama

 

Fernando Fernandito

jag dansar som i rus

Min hembygds tamborito

i Panamas glädjehus

Fernando Fernandito

små märken gör min fot

Ser du mitt spår i smutsen

så kyss det och gör bot

 

Tamborito i Panama

Tamborito tamborito

Tamborito i Panama

 

När kvinnor älska mer än en

då börjar de bli sluga

Om det första ljuset slocknar

så kan väl det andra duga

Fernando Fernandito

du ser min kavaljer

Här dansar din Pepita

åh i glädjens kvarter

  

Tamborito i Panama

Tamborito tamborito

Tamborito i Panama

Tamborito i Panama

Tamborito tamborito

Tamborito i Panama

 

 

Text & musik: Evert Taube

Förlag: Körlings Förlag AB

Akustisk gitarr: Kenny Håkansson