Här och nu

 

Så är du här och ligger på min arm.
Så är vi här så tätt intill varann.
Jag skulle egentligen vatt nån annanstans
och inte vetat att du fanns.

 

Från skilda håll, på väg mot samma mål.
I natt är tusen ljusår från i går.
För här och nu så känner jag ditt hår.
Här och nu är det vi två.

 

Du kunde levd om tvåhundra år,
och jag kunde lika gärna dött igår.
För en sekund av en oändlig tid
är det just du som går förbi.

 

En del av storheten i att ha liv
är att inte veta hur nästa dag ska bli.
Och så länge sanden ännu rinner ut
är den ju inte riktig slut.

 

Hur ska det bli att vakna opp?
Hur ska det bli att skiljas från din kropp?
Kanhända har ett frö blitt sått
som kan spira och ge skott.

 

Titel: Här och nu
Text & Musik Björn Afzelius